Veiligheidsbrillen voor laser lassen en laser reinigen

Hoe selecteer je de juiste laser veiligheidsbril. In deze post lichten we de verschillende aspecten toe.

In een ruimte waar met een klasse 4 laser gewerkt wordt is het dragen van een laser veiligheidsbril een absolute vereiste. Doordat het laserlicht niet divergeert zal de intensiteit van de laserstraal over grote afstanden gevaarlijk blijven voor het oog.

Laserlicht en reflecties

Directe aanstraling van het oog door de laserlasinstallatie is onder normale omstandigheden nagenoeg onmogelijk. Tijdens het lassen zal slechts een deel van het laserlicht worden geabsorbeerd en omgezet worden in warmte. Een ander deel van het licht zal reflecteren. Afhankelijk van het oppervlakte en het type materiaal zal deze reflectie spiegelend of diffuus reflecteren.
In beide gevallen blijft het risico van oogbeschadiging aanwezig. Het gebruik van een laser veiligheidsbril is dan ook te allen tijde noodzakelijk (verplicht) in de omgeving van een laserlasmachine.


Meer informatie met betrekking tot de risico’s vind je hier

Selectie laserbril

Laser veiligheidsbrillen zijn specifiek voor een bepaald type laser bedoeld. Niet iedere bril is geschikt voor alle typen laserlicht.  Voor de selectie van de juiste laserbril

  • Type laser/laser modus
  • Laservermogen/benodigde dempingsgraad
  • Golflengte van de laser

Type laser/laser modus

De puls lengte is van belang voor de intensiteit van de laser en is van belang voor de selectie van de juiste laser veiligheidsbril. In onderstaande tabel wordt de indeling weergegeven.  Voor het laserlassen gaan we altijd uit van de D of I.

ModusLetterPulse Lengte
Continuous WaveD>0,25s
PulsedI1µs – 0,25s
Giant PulsedR1 ns – 1µs
Mode-LockedM< 1µs

De dempingsgraad van de laser veiligheidsbril wordt weergegeven middels de LB of OD waarde die op de laser veiligheidsbril staat aangegeven.  In NEN-EN 207 wordt aangegeven dat de beschermende waarde van de bril moet gelden voor zowel het glas als het montuur van de bril. Dit betreft de LB waarde die op de bril is aangegeven. 
De OD waarde (Optical Density) geeft de dempingsgraad aan van het glas.

Dempingsgraad

De dempingsgraad van de laser veiligheidsbril wordt weergegeven middels de LB of OD waarde die op de laser veiligheidsbril staat aangegeven.  In NEN-EN 207 wordt aangegeven dat de beschermede waarde van de bril moet gelden voor zowel het glas als het montuur van de bril. Dit betreft de LB waarde die op de bril is aangegeven. 
De OD waarde (optical density) geeft de dempingsgraad aan van het glas.

In een aantal gevallen is de OD waarde hoger dan de LB waarde die is aangegeven. In dit geval heeft het glas in het montuur een hogere beschermende waarde dan het montuur.

De dempingsgraad van het glas is als onderstaand opgebouwd :

OD factorvermogensdempingVermogens doorlaat
OD10100%
OD11/1010%
OD21/1001%
OD31/10000,1%
OD41/10.0000,001%
OD51/100.0000,0001%
OD61/1.000.0000,000001%
OD71/10.000.0000,0000001%
OD81/100.000.0000,00000001%
OD91/1.000.000.0000,000000001%

Golflengte

Verschillende materialen absorberen lichtkleuren of golflengte in meer of mindere mate. Dit geldt ook voor de materialen die gebruikt worden in laser veiligheidsbrillen. Om deze reden dient er op de bril te worden aangegeven welke dempingsgraad voor een specifieke golflengte van toepassing is.

Laser veiligheidsbrillen bieden veelal bescherming tegen een bepaalde golflengte range van het licht. Op de bril staat dan ook aangegeven voor welke golflengte de bril bescherming biedt.

Een voorbeeld van hoe de markering op een laserveiligheidsbril is aangegeven is  :

800 – 1100 nm DIR LB5

De laser veiligheidsbril biedt in geval bescherming in het golflengtegebied van 800 tot 1100 nm. Deze bescherming wordt geboden bij lasers die werken met een pulsduur tussen 1 nano seconde tot 0,25 seconden

Lichtdoorlatendheid bril

Bij laserveiligheidsproducten wordt er niet gewerkt met de kleurcodes die we uit kennen uit de traditionele lastechniek. De DIN kleurcodes van 7 t/m 13 zijn niet ter vertalen naar waardes die bij laserveiligheidsproducten bekend zijn.
Bij alle laserveiligheidsproducten zoals brillen en glas wordt ook de Visual Light Transfer waarde aangegeven. Deze waarde geeft aan in hoeverre het zichtbare licht wordt doorgelaten door de laserveiligheidsbril.
Een hogere waarde geeft dus meer licht door dan een lage waarde.

Deel dit bericht

Vraag een demonstratie aan

Stel uw vragen aan onze expert

Indien er geen geschikte datum beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op.