Classificatie van lasers

Lasers worden ingedeeld in verschillende categorieën. Deze classificatie wordt gedaan volgens NEN-EN 60825-1:2014. In deze norm worden de criteria genoemd voor de verschillende laser categorieën. Onderstaand geven we een samenvatting van deze classificatie.

Laserklasse 1

Golflengte van het licht: :302,5 – 4000 nm (zichtbaar en onzichtbaar)
Typisch vermogen:: 40 µW
Persoonlijke bescherming:: Niet nodig

Deze laserklasse geeft geen gevaar. De laser is uitsluitend werkzaam in een gesloten omgeving.
Persoonlijke bescherming is niet nodig.
Geen gevaar onder normale omstandigheden

Laserklasse 1M

Golflengte van het licht : 180 nm – 1mm nm (zichtbaar en onzichtbaar)
Typisch vermogen    : 40 µW
Persoonlijke bescherming: Niet noodzakelijk bij normaal gebruik

Lasers met deze klasse zijn veilig voor het oog bij direct laserlicht.  Het laserlicht kan gevaarlijk worden wanneer dit met optische instrumenten wordt vervormd.

Laserklasse 2

Golflengte van het licht: 400 – 700 nm (zichtbaar)
Typisch vermogen: 1 mW
Persoonlijke bescherming: Niet noodzakelijk bij normaal gebruik

Deze laserproducten genereren zichtbaar licht van een beperkte intensiteit.  Indien het laserlicht in het oog valt zal een automatische reflex zorgen dat het oog zich sluit.

Laserklasse 2M

Golflengte van het licht: 400 – 700 nm (zichtbaar)
Typisch vermogen: 1 mW
Persoonlijke bescherming: Niet noodzakelijk bij normaal gebruik

Niet direct gevaarlijk bij direct licht. Door toepassing van optische instrumenten kan dit laserlicht gevaarlijk zijn. Gevaar kan optreden wanneer het licht in een optisch intrument zoals een vergrootglas, verrekijker etc.  schijnt.

Laserklasse 3R

Golflengte van het licht: 180 nm – 1mm (zichtbaar en onzichtbaar)
Typisch vermogen: <500 mW
Persoonlijke bescherming : Gewenst

Laserlicht is waarschijnlijk gevaarlijk en schadelijk voor het oog en voor de huid. Laserlicht van deze klasse is gevaarlijk voor het oog. Het risico zal veelal relatief laag zijn.
Langdurige blootstelling en blootstelling onder “worst-case” condities kunnen echter wel gevaar opleveren.

Laserklasse 4

Golflengte van het licht : 180 nm – 1mm (zichtbaar en onzichtbaar)
Typisch vermogen: geen limiet
Persoonlijke bescherming: Het gebruik van een veiligheidsbril en voor laserlicht is verplicht.

Klasse 4 lasers hebben een hoog vermogen. Zowel direct laserlicht als de reflecties bevatten een gevaarlijke hoeveelheid energie die schadelijk kan zijn voor het oog en voor de huid.
Direct laserlicht en hun reflecties kunnen brand veroorzaken. Meer informatie over de risico’s vind je op onze webpagina over veiligheid en laserlassen.

Deel dit bericht

Vraag een demonstratie aan

Stel uw vragen aan onze expert

Indien er geen geschikte datum beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op.