Investering en terugverdientijd 

Verdien je lasmachine terug in 1 km laswerk!

Handmatig of gerobotiseerd laserlassen kan grote besparingen en voordelen hebben wanneer het proces bestaand TIG laswerk kan vervangen.  Deze besparingen kunnen zeer groot zijn, waardoor de machine al snel wordt terugverdient. 

Rekenvoorbeeld

Besparing per 100 meter

We gaan in dit rekenvoorbeeld uit van een uurtarief voor een lasser van €50,-  Deze lasser behaalt met zijn laswerkzaamheden een inschakelduur van 20%. De lassnelheid met TIG lassen is 12,5 cm/min, met de laser haalt hij 60 cm/min. 

 

Om de tijdsbesparing uit te drukken in geld gaan we uit van een werkplaatstarief van €50,- per uur. 

 

De besparing bedraagt in dit geval :  66,6 13,5 = 53,1 uur. Dit is een besparing van €2.655,- per 100 meter laslengte.

Arbeidsduur TIG lassen:

100 meter, met 12,5 cm/min = 800 minuten (13,3 uur). 


Rekening houd
end met een inschakelduur van 20% resulteert dat in een totale arbeidstijd van 66,6 uur.

Arbeidsduur laser lassen lassen:

100 meter, met 60 cm/min 166 minuten (2,7 uur) 


Rekening houd
end met een inschakelduur van 20% resulteert dat in een totale arbeidstijd van 13,5 uur.

Nabewerking

Wanneer het gaat om laswerk gaat dat in het zicht zit en waar met het huidige proces veel slijpwerkzaak aan te pas komt kan er met laserlassen nog meer bespaard worden. 

 

Het na bewerken van een meter laswerk kost in ca. 15 minuten. Wanneer dit zelfde laswerk met de laser gelast kan worden is in veel gevallen geen of nagenoeg geen nabewerking noodzakelijk. Om het e.e.a. te vergelijken gaan we ervan uit dat de nabewerking van een meter laser laswerk nog 5 minuten kost. Er wordt dus een besparing gerealiseerd van 10 minuten per meter laswerk.

De besparing per 100 meter is in dit geval 1000 minuten, oftewel 16,6 uur. Een besparing van €800,- per 100 meter laslengte kan gerealiseerd worden. 

Investering en operationele kosten

Om van start te kunnen met handmatig laserlassen zijn een aantal zaken nodig.  Onderstaand zetten we de investeringsgoederen en slijtdelen op een rij: 

 • Laserlasmachine 
 • Afgeschermde werkruimte 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 • Slijtdelen laspistool 
 • Stroomverbruik  
 • Gasverbruik 
 • Onderhoud & reparatie 
 • Kennis & Kunde 

Laser lasapparatuur

De investering in de laserlasapparatuur is in de meeste gevallen het grootste deel van de investering. De levering van een LAZRZ-laserlasmachine bestaat uit:  

 • FWS-laserlasmachine 
 • Draadaanvoerkoffer 
 • Twee laserveiligheidsbrillen 
 • Veiligheidsinstructie 
 • Praktische training op de machine 
 • Slijtdelen voor ca. twee weken laswerkzaamheden. 

Lascabine

Investeringsbedrag: € 12.500 – € 25.000

Wanneer er in een gebouw geen geschikte ruimte is voor het laserlassen, adviseren we om een lascabine in de werkplaats te maken. De investering in een lascabine is uiteraard in hoge mate afhankelijk van de afmetingen van de cabine en de voorzieningen die in de cabine gewenst zijn.  

 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld:  

 • Verlichting 
 • Elektrische schakelkast en andere elektrische voorzieningen 
 • Lasrookzuiging 
 • Laserveiligheidsglas 

Slijtdelen laserlassen

Geschatte kosten slijtdelen per maand: € 25 – € 50

Bij het handmatig laserlassen is het verbruik van sluitdelen over het algemeen beperkt. Door het lassen slijten de nozzles en door de werkzaamheden kan er vervuiling op de beschermlens in het laspistool komen. Deze dient dan vervangen te worden.

Stroomverbruik laserlassen

Het stroomverbruik van een laser licht waarschijnlijk iets hoger dat het stroomverbruik van een TIG of MIG/MAG machine. Door het aanmerkelijk hogere voortlooptempo zal het stroomverbruik per meter las lager liggen dan met booglasprocessen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Geschatte kosten slijtdelen per maand: € 200 – € 1.000

Voor het laserlassen is het van groot belang dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Essentieel is het gebruik van de juiste oogbescherming. De investering in laserveiligheidsbrillen, gelaatsschermen of een laserveiligheidshelm is doorgaans vergelijkbaar met de investering die benodigd is bij handmatig laserlassen.

Onderhoud & reparatie

Geschatte kosten slijtdelen per maand: € 100 – € 150

Laserlasmachines dienen net als andere elektrische apparaten jaarlijks gekeurd te worden. Het onderhoud bestaat uit het controleren van de elektrische componenten op vervuiling, eventuele schade aan bekabeling en het testen van de veiligheidscircuits.

Kennis & Kunde

Het is van groot belang dat medewerkers de werking van de lasmachine goed kennen en begrip hebben van de risico’s die het werken met de laser kan hebben. Het is daarom aan te raden om jaarlijks een laser veiligheidstraining voor gebruikers te plannen. Daarnaast is het aan te raden om de veiligheidsfunctionaris naar de opleiding “laser safety officier” te sturen.