Werkplaats
Slijtdelen laspistool
Laserveiligheidsglas
Laserveiligheidsbrillen
Laser beschermingsplaat
Laser afscherming
Laser-bescherming-X1P04
Laser bescherming X1P04
Laser-bescherming-M7P06
Laser bescherming M7P06
Laser-veiligheidsgordijn-shelter-light
Laser veiligheidsgordijn shelter light

Er zijn diverse mogelijke veiligheidsproducten die geschikt zijn voor het afschermen van laserlicht en de reflecties daarvan. De geschiktheid van een product hangt af van het vermogen van de laser en de golflengte.  

Bovendien moet er rekening gehouden worden met reflecties die ook over, of langs een afscherming gaan 
In een aantal gevallen kunnen reflecties die via een plafond weerkaatsen nog een dusdanige energiedichtheid hebben die ook gevaar op kan leveren achter een afscherming

Bij lasers met een hoog vermogen is het vanuit het voorzichtigheidsbeginsel verstandig om dit soort ruimtes volledig af te schermen en te werken met een gesloten cabine.
 

Vraag een demonstratie aan

Stel uw vragen aan onze expert

Indien er geen geschikte datum beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op.