Kwaliteitsborging bij laserlassen: Normen en inspectiemethoden voor betrouwbare lasverbindingen

Bij laserlassen heeft kwaliteitsborging een zeer belangrijke rol. In dit artikel leggen we je uit waar je rekening mee moet houden.

Kwaliteitsborging speelt een essentiële rol in laserlassen, waar het streven naar betrouwbare en duurzame lasverbindingen centraal staat. Cruciaal hierbij zijn de specifieke normen en richtlijnen die de kwaliteitsstandaarden definiëren. Toonaangevende organisaties zoals de International Organization for Standardization (ISO) en de American Welding Society (AWS) hebben deze normen ontwikkeld en zijn breed geaccepteerd in de industrie.

Voorbeelden van Cruciale Normen voor Kwaliteitsborging

 • ISO 15614-1:2017: Deze norm biedt gedetailleerde specificaties voor het kwalificeren van lasprocedures.
 • AWS D17.1/D17.1M:2020: Richt zich op het beoordelen van lassers en het vaststellen van acceptatiecriteria voor lasverbindingen.
 • ISO 3834-2:2005: Deze biedt richtlijnen voor het waarborgen van lasprocessen.
  Door deze normen toe te passen, garanderen organisaties de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid in hun lasprocessen.

Evaluatie en Controle: Kern van de Kwaliteitsborging bij Laserlassen

Het zorgvuldig beoordelen van lasverbindingen is een cruciaal onderdeel van de kwaliteitsborging. Dit gebeurt door middel van diverse inspectiemethoden en technieken.

Visuele Inspectie: Eerste en Onmisbare Stap

 • Basisonderzoek: Het zorgvuldig controleren van de lasverbinding op zichtbare gebreken.
 • Expertise van Inspecteurs: Hierbij detecteren ervaren inspecteurs veelvoorkomende afwijkingen met het blote oog.

Niet-Destructief Onderzoek (NDO): Onthullen van het Onzichtbare

 • Geavanceerde Technieken: Methoden zoals radiografie, ultrasoon onderzoek, en magnetisch onderzoek.
 • Interne Defecten Opsporen: Deze technieken maken het mogelijk om interne scheuren en porositeit te identificeren.

Penetrantonderzoek: Accentueren voor Nauwkeurige Beoordeling

 • Kleurstofgebruik: Accentueert defecten op het lasoppervlak.
 • Gedetailleerde Inspectie: Helpt bij het identificeren van oppervlaktegerelateerde defecten.

Röntgenonderzoek en Trekproeven: Diepgaande Analyse

 • Röntgenstraling: Voor het detecteren van interne gebreken.
 • Trekproeven: Testen van mechanische eigenschappen zoals treksterkte en ductiliteit.

De toepassing van deze specifieke normen en uitgebreide inspectiemethoden, waaronder visuele inspectie, NDO, penetrantonderzoek, röntgenonderzoek, en trekproeven, stelt organisaties in staat om de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun lasprocessen te garanderen. Hierdoor leveren ze consistent hoogwaardige lasverbindingen.

Deel dit bericht

Vraag een demonstratie aan

Stel uw vragen aan onze expert

Indien er geen geschikte datum beschikbaar is, neem dan gerust contact met ons op.