Laser welding

Handmatig laserlassen geeft nieuwe mogelijkheden in de wereld van de lastechniek. Door nieuwe technieken is het mogelijk geworden om de laserstraal van een fiber laser te gebruiken voor het handmatig laserlassen. Laser welding was in de lastechniek een bekende techniek, maar werd voornamelijk geautomatiseerd toegepast. De traditionele laser welding machines waren beperkt in het gebruik en vroegen zeer nauwkeurige voorbereiding voor het lasproces. In dit artikel gaan we verder in op de techniek en de voordelen die het kan bieden. 

Verschillen

Laserlassen

TIG lassen

Lastijd

10 sec.

50 sec.

Nauwkeurigheid

Minimale nabewerking

Weinig vervorming

Wat is laserlassen

Een belangrijk verschil met andere lasprocessen is het feit dat we met de laser gebruik maken van licht voor de verwarming van het metaal. De geconcentreerde laserbundel zorgt voor verwarming van de oppervlakte van het materiaal waardoor er een smeltbad ontstaat. Door de hoge energiedichtheid zal het de laser relatief diep in het materiaal komen en kan de lassnelheid aanmerkelijk hoger liggen dan bij booglas processen. 

De werking van laser welding machines

De laserlasmachine, of laser welding machines die we voor handmatig laserlassen gebruiken is fiber laser. Dit type laser is zeer goed geschikt voor het handmatig laserlassen aangezien fiber lasers een voldoende hoog vermogen kunnen leveren en de laserstraal door een flexibel fiber naar het laspistool getransporteerd kan worden. CO2 lasers zoals die in het verleden veel werden toegepast voor snijtoepassingen zijn niet geschikt voor handmatig laserlassen. Dit komt omdat deze laserbundel alleen middels spiegels naar laskop getransporteerd kan worden. 

Interesse in laserlassen?

Plan hier je gratis telefonisch adviesgesprek in met onze laserlasspecialist Arjen.

Arjen

Laserlasspecialist

Een laser las machine bestaat uit de volgende componenten:

Laserbronnen voor het handmatig laserlassen zijn in bijna alle gevallen fiber lasers. Deze lasers genereren een laserstraal in het niet zichtbare spectrum. De golflengte van deze lasers ligt veelal tussen de 1064 en 1080 nm. Moderne fiber lasers kunnen zeer hoge vermogens leveren afhankelijk van de toepassing kan een vermogen tussen 1500 W en 4000 Watt worden geselecteerd. Deze hoge vermogens zijn alleen toepasbaar in geautomatiseerde toepassingen aangezien de reflecties eveneens gevaarlijk kunnen zijn.

De fiber die uit de laserbron komt lijdt naar een laskop of handpistool. De fiber is niet losneembaar van de laserbron. De laskop of het handpistool worden met een QBH-connector op de fiber gemonteerd. Het wisselen van een laskop of laspistool is vanwege de aansluitingen en besturing niet eenvoudig.

Op de machine kunnen de las parameters aangepast worden op een touch-screen display. Bij de LAZRZ laser lasmachines kunnen de parameters gekozen worden op basis van de materiaaldikte en het type materiaal.  Uiteraard kan met deze parameters handmatig aanpassen of zelf een programma maken dat ook als pre-set opgeslagen kan worden. 

In het laspistool wordt de laserbundel eerst door een columeringslens geleid. Deze lens zorgt voor een evenwijdige lichtbundel. Vervolgens wordt de luchtbundel door een focuslens geleid. In het laspistool wordt ook gebruikt gemaakt van beschermlenzen. Feitelijk zijn dit platte glaasjes met een coating die ervoor zorgen dat rook en stof buiten het pistool worden gehouden 

Een klasse IV laser is in potentie een gevaarlijke machine. Regelgeving in de vorm van normen stellen eisen aan de elektrische besturing van een laserlasmachine. De besturing dient zo gebouwd te zijn dat een fout of defect in de elektrische circuits niet direct tot een gevaarlijke situatie kan lijden

Voordelen van laserlassen

Laserlassen biedt een scala aan voordelen die het tot een aantrekkelijke keuze maken voor verschillende industrieën. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

Hoge precisie

Laserlassen maakt uiterst nauwkeurige lasverbindingen mogelijk, zelfs op microscopisch niveau. Dit is vooral nuttig bij het verbinden van kleine en complexe onderdelen.

Minimale warmte-inbreng

Door de hoge lassnelheid en de geringe afmetingen van het smeltbad is de warmte inbreng bij laserlassen slechts een fractie van de warmte inbreng die we bij booglasprocessen zien. Vervorming van het materiaal zal dan ook aanmerkelijk minder zijn.

Snelle lastechniek

Laserlassen is een snel proces, wat betekent dat productie-efficiëntie wordt verbeterd en kosten worden verlaagd.

Veelzijdigheid

Laserlassen kan worden toegepast op een breed scala aan metalen, waaronder staal, aluminium, koper en titanium.

Kleine smeltbad

Het smeltbad van een laserlas is zeer klein, ook kan er met zeer lage vermogens worden gelast waardoor er verbindingen gemaakt kunnen worden in zeer dunne materialen en fijne verbindingen.

Minder nabewerking

Het lasuiterlijk van het handmatig laserlassen is over het algemeen zeer mooi. Dit geldt zowel voor binnenhoek lassen, buitenhoeken en I-naden. Uiteraard zijn de parameters die bij het lassen gebruikt worden.

Eenvoudig uit te voeren

Handmatig laserlassen is eenvoudig uit te voeren. De handvaardigheid heeft men veelal zeer snel onder de knie en kan dus ook door niet of minder ervaren lassers worden uitgevoerd.

Interesse in laserlassen?

Plan hier je gratis telefonisch adviesgesprek in met onze laserlasspecialist Arjen.

Arjen

Laserlasspecialist

Laserlassen bij LAZRZ

Als LAZRZ zien wij dat laserlassen een nieuwe positie in de laswereld zal innemen. Het laserlassen is zeker niet voor alle lasapplicaties toepasbaar, maar zal zeker in een aantal industrieën een belangrijke rol gaan innemen in de verbindingstechniek.  

 

Onze medewerkers hebben veel ervaring in de lastechniek en kunnen u goed informeren over de mogelijkheden en beperkingen van dit nieuwe lasproces. 


Ook helpen we u graag naar een beheerste en veilige implementatie van het laserlassen. Hiervoor verzorgen we u producten dien veilig en gecertificeerd zijn volgens alle ter zake doende normen en regels.