Het proces van laserlassen

Handmatig laserlassen is een nieuwe techniek. Bij het laserlassen wordt het materiaal verhit door een laserstraal met een hoog vermogen. Dit resulteert in een aanmerkelijk kleiner smeltbad dan we gewend zijn bij booglasprocessen.  Bij de voorbereiding en verwerking van producten vraagt is soms andere aandachtspunten dan we gewend zijn.

Interesse in laserlassen?

Plan hier je gratis telefonisch adviesgesprek in met onze laserlasspecialist Arjen.

Arjen

Laserlasspecialist

Minimale toleranties

Met laserlassen wordt een klein smeltbad gecreëerd. De hoeveelheid vloeibaar lasmetaal heeft maar zeer beperkt de mogelijkheid om een spleet te vullen. Wanneer er met een lasdraad wordt gewerkt wordt kan er gelast worden tot een maximale opening ter grootte van de draaddiameter.

Hechten met de laser

Hechtlassen dienen zo klein mogelijk te zijn om het lasuiterlijk na het aflassen er zo goed mogelijk uit te laten zien. Wanneer er dikkere hechten op het product aanwezig zijn verstoord dit het lasproces. Aangezien er ook met de laser gehecht kan worden heeft dit de voorkeur. Met de laserlasmachine kunnen zeer kleine hechten gemaakt worden.

Schoon werken

Net als bij booglasprocessen moet er voor het beste resultaat altijd schoon gewerkt worden. Het verwijderen van vuil en vet is voor een goed resultaat ook bij laserlassen erg belangrijk. Wanneer er vet en vuil op het materiaal aanwezig blijft kunnen deze in het smeltbad ingesloten raken waardoor de las minder goed is van kwaliteit. Het kan ook direct tot scheuren lijden.

Lasdraden

Bij het laserlassen maken we gebruik van lastoevoegmaterialen op haspel. Dit zijn BS300 draadhaspels welke ook bij het MIG/MAG lassen gebruikt worden. Bij het maken van verbindingslassen tussen ongelijke materialen moet er altijd gecontroleerd worden of het juiste toevoegmateriaal gebruikt wordt. Vanwege het kleinere smeltbad en een andere mate van opmenging is het verstandig om na te gaan welk toevoegmateriaal gebruikt dient te worden.

Zelf de voordelen van laserlassen meemaken? Meld je aan voor een demo!

Lasparameters

In de laserlasmachine kunnen, aan de hand van het type materiaal en de dikte van het materiaal, de juiste lasparameters worden geselecteerd. Deze instellingen kunnen eventueel door de lasser worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeur. Om aan constructieve eisen te voldoen is het belangrijk om de resultaten te valideren met destructieve tests. Een vergelijkbare werkwijze kan gehanteerd worden net zoals bij booglasprocessen wordt gehanteerd.

Lassnelheid

Wanneer er gelast wordt met een toevoegdraad, zal het voortlooptempo gelijk zijn aan de draadaanvoersnelheid. De lasser kan eenvoudig de lasdraad ‘volgen’ waardoor het lasresultaat zeer mooi wordt door de gelijkmatige lassnelheid.

De juiste laser veiligheidsbrillen

Het dragen van de juiste laser veiligheidsbrillen is van groot belang. Een ‘gewone’ lashelm biedt geen bescherming tegen het licht uit het ‘nabij-infrarode’ spectrum. Alle in de ruimte aanwezige personen moeten worden voorzien van een geschikte laser veiligheidsbril. Meer informatie over laserveiligheidsbrillen vind je op onze pagina over laserveiligheidsbrillen.

Veiligheidscheck machine

Aangezien het laserlassen met een krachtige laser wordt uitgevoerd is het van belang om periodiek de veiligheidssystemen van de machine te controleren.