Kosten en investeringen bij het laserlassen

In dit artikel geven we inzicht in de kosten van handmatig laserlassen. De besparingen die met laserlassen worden behaald zijn zeer productafhankelijk. Echter, we komen regelmatig toepassingen tegen waarbij de arbeidstijd op een werkstuk met 70% – 85% verlaagd wordt. Deze tijdsbesparing wordt vaak behaald door een combinatie van sneller lassen en grote besparing op de nabewerking.

Laser lasapparatuur

Investeringsbedrag: € 20.000 – € 30.000

De investering in de laserlasapparatuur is in de meeste gevallen het grootste deel van de investering. De levering van een LAZRZ-laserlasmachine bestaat uit: 

  • FWS-laserlasmachine
  • Draadaanvoerkoffer
  • Twee laserveiligheidsbrillen
  • Veiligheidsinstructie
  • Praktische training op de machine
  • Slijtdelen voor ca. twee weken laswerkzaamheden.

Lascabine

Investeringsbedrag: € 12.500 – € 25.000

Wanneer er in een gebouw geen geschikte ruimte is voor het laserlassen, adviseren we om een lascabine in de werkplaats te maken. De investering in een lascabine is uiteraard in hoge mate afhankelijk van de afmetingen van de cabine en de voorzieningen die in de cabine gewenst zijn. 


Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
 

  • Verlichting
  • Elektrische schakelkast en andere elektrische voorzieningen
  • Lasrookzuiging
  • Laserveiligheidsglas

Slijtdelen laserlassen

Geschatte kosten slijtdelen per maand: € 25 – € 50

Bij het handmatig laserlassen is het verbruik van sluitdelen over het algemeen beperkt. Door het lassen slijten de nozzles en door de werkzaamheden kan er vervuiling op de beschermlens in het laspistool komen. Deze dient dan vervangen te worden.

Stroomverbruik laserlassen

Het stroomverbruik van een laser licht waarschijnlijk iets hoger dat het stroomverbruik van een TIG of MIG/MAG machine. Door het aanmerkelijk hogere voortlooptempo zal het stroomverbruik per meter las lager liggen dan met booglasprocessen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Investeringsbedrag per laser lasser: € 200 – € 1.000

Voor het laserlassen is het van groot belang dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Essentieel is het gebruik van de juiste oogbescherming. De investering in laserveiligheidsbrillen, gelaatsschermen of een laserveiligheidshelm is doorgaans vergelijkbaar met de investering die benodigd is bij handmatig laserlassen.

Onderhoud & reparatie

Geschatte onderhoud kosten per jaar € 100 – € 150

Laserlasmachines dienen net als andere elektrische apparaten jaarlijks gekeurd te worden. Het onderhoud bestaat uit het controleren van de elektrische componenten op vervuiling, eventuele schade aan bekabeling en het testen van de veiligheidscircuits.

Kennis & Kunde

Het is van groot belang dat medewerkers de werking van de lasmachine goed kennen en begrip hebben van de risico’s die het werken met de laser kan hebben. Het is daarom aan te raden om jaarlijks een laser veiligheidstraining voor gebruikers te plannen. Daarnaast is het aan te raden om de veiligheidsfunctionaris naar de opleiding “laser safety officier” te sturen.